چه برداشتی از VPN می کنید؟ خب، VPN مخفف Virtual Private Network می باشد. به کمک خرید VPN، شما قادر به ایجاد اتصال امن هستید حتی زمانیکه از طریق یک شبکه عمومی به اینترنت دسترسی دارید. به علاوه، شما قادر به دسترسی به سایت هایی خواهید شد که در منطقه شما مسدود شده است. همچنین شما قادر به حفاظت از سابقه مرور خود از افراد کنجکاو خواهید بود، به خصوص زمانیکه از طریق WI-FI عمومی به اینترنت متصل هستید.

تعریف VPN و اهمیت خرید VPN و خرید کریو

simple-define-vpn

بهترین چیز در مورد خرید VPN این است که شما قادر به دسترسی به منابع خواهید بود که بخشی از شبکه خصوصی است و می توانید از راه دور به منابع دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این، نیازی نیست در مورد سانسورهای اینترنت به هیچ وجه نگران باشید. باید بدانید که بیشتر سیستم های عامل با سرویس VPN یکپارچه سازی شده اند.

VPN چیست؟

هنگامیکه از طریق VPN به کامپیوتر یا دستگاه دیگر متصل می شوید، شما فورا بخشی از شبکه محلی خواهید شد. از آن به بعد ترافیک شبکه شما توسط اتصال امن مدیریت خواهد شد. از آنجاییکه بعد از اتصال از طریق VPN شما روی یک شبکه محلی هستید، قادر به دسترسی به فایل های حساس و منابعی هستید که بخشی از شبکه محلی است. به عنوان مثال، شما می توانید کارمندی را در نظر بگیرید که به فایل های امن واقع شده در سرور متمرکز از طریق یک سرویس VPN دسترسی دارد. همانطور که می بینید وقتی صحبت از VPN است، شرکتها حداکثر استفاده را دارند. حتی اگر در سوی دیگر جهان باشید شما هنوز به منابع دسترسی خواهید داشت اگر بخشی از شبکه محلی باشید. هنگامیکه از طریق سرویس VPN به اینترنت دسترسی دارید، یک اتصال رمزگذاری شده برای شما به وجود می آید. VPN درخواستی برای شما به سرور مرکزی می فرستد و به این روش از ارتباطات شما مراقبت می کند. در صورتیکه تمایل به خرید VPN و خرید کریو برای بهبود ارتباطات آنلاین خود دارید parsvpn.online این امکان را برای شما فراهم آورده است.

استفاده های VPN

حتی اگر VPN ابزار ساده ای باشد، شما قادر به استفاده از آنها برای اهداف مختلف خواهید بود. هنگامیکه در سفر هستید، شما به فراوانی از از شبکه های عمومی نا امن استفاده می کنید. با کمک خرید VPN، شما قادر خواهید بود تا به آسانی به فایل های دفتر خود متصل شوید بصورتیکه حتی در سفر نیز در ایمنی باشید. دسترسی به شبکه خانگی هنگامیکه در سفر هستید: مورد مشابهی که می تواند در مورد شبکه خانگی نیز گفته شود. شما به طور دائم در سفر هستید و مجبور به استفاده از شبکه خانگی به صورت امنی هستید. در اینجا، خرید VPN این کار را برای شما آسان می کند . شما می توانید به فایل های محلی از موقعیت های مکانی دور دسترسی داشته باشید بدون اینکه ترسی در مورد امنیت آنها داشته باشید. فعالیت های خود را از ISP مخفی کنید. هیچ کس قادر نخواهد بود فعالیت هایی را که انجام داده اید یا وب سایت هایی را که دیده اید را مشاهده کند. تصور کنید از یک اتصال WI-FI عمومی استفاده می کنید، در آن مورد برای دیگران آسان است که بر روی سابقه مرور شما نظارت کنند. شما می توانید به طور موثری توسط VPN از این موضوع جلوگیری کنید.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.online

پاسخ دهید

*