برای درک نحوه کار کردن تونل های سایت به سایت IPsec VPN، مهم است که به طور کامل بدانید هر کدام از این اصطلاحات به طور جداگانه چه معنی ای دارند و هر کدام چه قسمتی از کارها را  در راه اندازی کامل شبکه سایت به سایت IPsec VPN انجام می دهد. البته لازمه راه اندازی آن خرید VPN می باشد.

خرید VPN و خرید کریو و راه اندازی شبکه سایت به سایت IPsec VPN

ipsec-vpn

IPsec چیست؟

مخفف  Internet protocol security یا  IP Security است. IPsec یک پروتکل مناسب است که همه ترافیک IP قبل از اینکه بسته ها از طریق مبدا به مقصد انتقال یابند. IPsec همچنین قادر است و مسئولیت دارد برای احراز هویت از دو گره قبل از اینکه ارتباطات واقعی بین آنها اتفاق بیفتد. IPsec می تواند پیکربندی شود تا هر نوع از الگوریتم های در دسترس را پیکربندی کند تا ترافیک شبکه را رمزگذاری و رمزگشایی کند.

IPsec می تواند پیکربندی شود تا در هر دو حالت در دسترس کار کند:

حالت انتقال در حالت انتقال، IPsec تنها محموله واقعی بسته را رمزگذاری و/ یا احراز هویت می کند و اطلاعات سرفصل دست نخورده باقی می ماند.

حالت تونل درحالت تونل، Ipsecکل بسته را رمزگذاری و/ یا احراز هویت می کند. بعد از رمزگذاری بسته به شکلی از بسته IP جدید کپسوله می شود که اطلاعات سرفصل متفاوتی دارد. IPsec پیکربندی شده است تا از حالت تونل در هنگام راه اندازی تونل های VPN سایت به سایت امن استفاده کند.

شبکه خصوصی مجازی یا VPN چیست؟

VPN نوعی از راه اندازی شبکه است که واسط ارتباط از راه دور عمومی و شبکه عمومی به طور مثال اینترنت استفاده می شود تا داده ها را از یک دفتر در یک موقعیت جغرافیایی به دفتر دیگر در موقعیت جغرافیایی دیگر انتقال می دهد. از آنجاییکه واسط ارتباط از راه دور عمومی و شبکه عمومی غیر قابل اعتمادند، هنگامیکه صحبت از امنیت اطلاعات می آید مدیران یک تونل امن بین منبع و سایت های مقصد ایجاد می کنند. داده ها از طریق این تونل ها انتقال داده می شوند. می توانید با خرید VPN از امکانات آن بهره ببرید.

از آنجاییکه تونل هایی که مدیران ایجاد کرده اند تنها اجازه ارتباط بین منبع و مقصد را می دهد، کاربران می توانند به داده ها و منابع از موقعیت های مکانی از راه دور به سادگی و آسانی دسترسی یابند به طوری که به اطلاعات در شبکه محلی خود دسترسی دارند.

سایت چیست؟

در اصطلاح شبکه کامپیوتری یا شبکه خصوصی مجازی یا VPN، یک سایت یک ناحیه یا محل از یک دفتر است که دو گره که به هم متصل هستند می توانند روی متوسط پهنای باند شبکه برای مثال 100 Mbps، 1 Gbps یا بیشتر ارتباط برقرار کنند. به لحاظ تئوری اگر دو گره از طریق متوسط پهنای باند شبکه 10 Mbps یا بالاتر به هم متصل شوند، آنها روی سایت شبکه یکسان در نظر گرفته می شوند.

سازمان ها که شعبه های متعددی دارند به طور کلی از خرید VPN ها برای اتصال به دیگر شعبه ها یا دیگران و یا فعال کردن ارتباطات بین دفاتر شعبه و دفتر اصلی استفاده می کنند.

VPN سایت به سایت چطور با Ipsec کار می کند؟

بعد از درک هر کدام از اصطلاحات بالا به صورت جداگانه، درک اینکه ارتباط شبکه چطور با استفاده از تونل VPN امن رخ می دهد آسانتر است. در زیر فرآیندی است که در طول ارتباطات سایت به سایت روی تونل سایت به سایت IPsec VPN رخ می دهد :

  • کامپیوتر مبدا C1 بسته P1 را با آدرس IP مقصد از کامپیوتر C2 به روتر R1 انتقال می دهد (دروازه پیش فرض).
  • روتر R1 بسته P1 را دریافت می کند و کل بسته را با استفاده از الگوریتم خاص رمزگذاری می کند.
  • پس از رمزگذاری بسته، روتر R1 همه بسته را به فرم یک بسته NP1 جدید کپسوله سازی می کند. این بسته آدرس IP از R1 را دارد به عنوان IP مبدا و آدرس IP از روتر R2 (روتر در محل مقصد واقع شده است) را به عنوان IP مقصد دارد.
  • روتر R1 پس از آن بسته NP1 را به آدرس IP از R2 با استفاده از اینترنت انتقال می دهد.
  • روتر مقصد R2 بسته را دریافت می کند.
  • روتر R2 ، NP1 را برای بدست آوردن بسته اصلی P1 کپسوله گشایی می کند.
  • روتر R2 بسته P1 را با استفاده از الگوریتم مناسب رمزگشایی می کند.
  • روتر R2 بعد از آن بسته P1 ا برای کامپیوتر مقصد C2 انتقال می دهد، جایی که بسته درواقع قرار بوده به آن برسد.

مزایای استفاده از تونل های سایت به سایت  IPsec VPN

تونل های سایت به سایت  IPsec VPN مزایای فراوانی را ارائه می دهند. برخی از آنها عبارتند از :

نیاز به خرید خطهای اجاره اختصاصی گران قیمت از یک سایت به دیگری به طور کامل حذف می شود به طوریکه خط های ارتباط از راه دور برای انتقال داده استفاده می شده اند.

آدرس IP داخلی از هر دور شبکه شرکت کننده و گره ها از همدیگر و کاربران خارجی مخفی باقی می مانند.

ارتباط کل بین سایت های منبع و مقصد رمزگذاری شده باقی می مانند که به معنی این است که احتمال سرقت اطلاعات بسیار پایین است.

معایب تونل های سایت به سایت IPsec VPN

برخی از معایب استفاده از تونل های سایت به سایت IPsec VPN عبارتند از :

روتر گران قیمت در هر سایت مورد نیاز است تا نقش سرور VPN را بازی کند. از آنجایکه کپسوله کردن، کپسوله گشایی، رمزگذاری و رمزگشایی در روترها اتفاق می افتد، این دستگاه ها ممکن است فرایندهای سربار باشند و استفاده از CPU را افزایش دهند. به این دلیل، کاربران ممکن است کاهش سرعت ارتباطات را تجربه کنند. فرآیند پیکربندی از IPsec VPN سایت به سایت پیچیده است و نیاز به متخصیص ماهر و واجد شرایط IT دارد که این کار را به صورت کامل انجام داده باشند. کارشناسان مرتبط parsvpn.online می توانند شما را در خرید VPN و خرید کریو و راه اندازی درست VPN راهنمایی کنند.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.online

پاسخ دهید

*